Rasfoire documente

Norma 6/2022 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Metodologie din 2022 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Ordinul 3.126/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Ordinul 178/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Ordinul 176/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Ordinul 174/2022 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar) prin Procesul-verbal de rectificare al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 30 iulie 2021

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Ordinul 153/2022 pentru aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Ordinul 148/2022 pentru aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/664 al Comisiei din 22 aprilie 2021 privind un cadru de reglementare pentru U-space

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Decizia 512/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022