Rasfoire documente

Hotarirea 191/2022 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a unor bunuri de pe raza de activitate a sucursalelor regionale de căi ferate Craiova şi Iaşi

publicat in M.Of. 175 din 22-feb-2022

Decizia 893/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în nota aferentă anexei nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 15 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 14 din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 175 din 22-feb-2022

Ordinul 377/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

publicat in M.Of. 175 din 22-feb-2022

Hotarirea 236/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 175 din 22-feb-2022

Hotarirea 235/2022 privind înscrierea imobilului - Observatorul Astronomic ''Planetariu'' - clădire şi teren aferent în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ''Ştefan cel Mare'' din Suceava

publicat in M.Of. 175 din 22-feb-2022

Hotarirea 231/2022 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al judeţului Vrancea şi modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 175 din 22-feb-2022

Hotarirea 230/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea Politehnica din Bucureşti, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia

publicat in M.Of. 175 din 22-feb-2022

Hotarirea 227/2022 privind aprobarea închirierii imobilului 2995 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 175 din 22-feb-2022

Hotarirea 226/2022 privind transmiterea unei părţi din imobilul 326 din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, actualizarea valorii de inventar a imobilului 326 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 175 din 22-feb-2022