Rasfoire documente

Ordinul 16/2022 pentru aprobarea cotei procentuale din tariful de clasificare/carcasă/pe specii, pe care agenţiile de clasificare a carcaselor şi clasificatorii carcase independenţi o achită Comisiei de clasificare a carcaselor

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2022

Decizia 156/2022 privind numirea domnului Fulop Lorand-Arpad în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2022

Decizia 155/2022 privind numirea domnului Laurenţiu Adrian Neculaescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2022

Decizia 154/2022 privind revocarea domnului Fulop Lorand-Arpad din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2022

Decizia 153/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Athena Steriana Piceava a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2022

Decizia 152/2022 privind numirea domnului Alexandru-Cristian Vasilescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2022

Decizia 151/2022 privind reluarea activităţii domnului Bud Radu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2022

Decizia 150/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2022

Decizia 886/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2022