Rasfoire documente

Circulara 5/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2022

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2022

Ordinul 177/2022 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului ''Noua casă'', al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2022

Ordinul 32/2022 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2021-31 decembrie 2021 determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2022

Hotarirea 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2022

Hotarirea 233/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2022

Hotarirea 203/2022 privind înscrierea imobilului 2792 situat în comuna Moisei, judeţul Maramureş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2022

Hotarirea 201/2022 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, precum şi trecerea unor construcţii şi amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi, după caz, valorificării

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2022

Hotarirea 200/2022 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal ''Anton Cincu'' Tecuci de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2022