Rasfoire documente

Ordinul 134/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători

publicat in M.Of. 164 din 18-feb-2022

Ordinul 5.765/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ ''profesional'', profilul ''industrie textilă şi pielărie'', calificarea profesională ''marochiner'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Mârşa

publicat in M.Of. 164 din 18-feb-2022

Decizia 790/2021 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 164 din 18-feb-2022

Decizia 756/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 164 din 18-feb-2022