Rasfoire documente

Rectificare din 2022 la art. 17 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1154 din 6 decembrie 2021

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Rectificare din 2022 în Hotărârea Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 3 februarie 2022

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Ordinul 3.123/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Ordinul 249/C/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.917/C/2021

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Hotarirea 189/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 221/2020 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 16,8810 ha, din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Mediaş pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei''

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Hotarirea 188/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 octombrie 2021 şi la Tokyo la 22 decembrie 2021 între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni-Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Hotarirea 187/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa''

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Decizia 826/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, astfel cum au fost introduse prin art. IV pct. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022

Hotarirea 10/2022 pentru modificarea şi completarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului

publicat in M.Of. 150 din 15-feb-2022