Rasfoire documente

Ordinul 166/2022 privind aprobarea titlurilor de călătorie metropolitane integrate pentru transportul de suprafaţă, cu metroul şi cu transportul pe calea ferată pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Henri Coandă, în regiunea Bucureşti-Ilfov

publicat in M.Of. 156 din 16-feb-2022

Ordinul 154/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Navale Române

publicat in M.Of. 156 din 16-feb-2022

Decizia 818/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 156 din 16-feb-2022

Hotarirea 11/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind combaterea antisemitismului şi susţinerea vieţii evreieşti (2021-2030) - COM(2021) 615

publicat in M.Of. 156 din 16-feb-2022

Hotarirea 10/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Noul Bauhaus european: Frumos, durabil, pentru toţi - COM(2021) 573

publicat in M.Of. 156 din 16-feb-2022

Hotarirea 9/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 156 din 16-feb-2022

Decretul 170/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 156 din 16-feb-2022

Legea 24/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 156 din 16-feb-2022