Rasfoire documente

Ordinul 83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Procedura din 2022 de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Rectificare din 2022 la art. 2 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 122/2021 privind suspendarea calculării penalităţilor de întârziere aferente neachitării cotizaţiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1213 din 21 decembrie 2021

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Procedura din 2022 de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Ordinul 37/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupaţiilor din România

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Decizia 129/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alina Tarcevschi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Decizia 716/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, ale art. 3 lit. l) şi m), art. 28-30, art. 59, 60, art. 64 alin. (1), art. 98 alin. (4) şi (5), art. 101, 103, 108 şi 122^1 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi ale art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022

Decizia 715/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 140 din 10-feb-2022