Rasfoire documente

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere al personalului militar în rezervă şi în retragere

publicat in M.Of. 149 din 15-feb-2022

Ordinul M.25/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere al personalului militar în rezervă şi în retragere

publicat in M.Of. 149 din 15-feb-2022

Decizia 6/2022 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme prevăzute în Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016, precum şi cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015

publicat in M.Of. 149 din 15-feb-2022

Ordinul 355/2022 pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din România

publicat in M.Of. 149 din 15-feb-2022