Rasfoire documente

Ordinul 38/2022 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna ianuarie 2022

publicat in M.Of. 147 din 14-feb-2022

Ordinul 123/2022 privind modificarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.712/1.721/2018

publicat in M.Of. 147 din 14-feb-2022

Program din 2022 anual de pregătire profesională continuă

publicat in M.Of. 147 din 14-feb-2022

Hotarirea 2/2022 privind aprobarea Programului anual de pregătire profesională continuă

publicat in M.Of. 147 din 14-feb-2022

Ordinul 5/2022 pentru modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019

publicat in M.Of. 147 din 14-feb-2022

Ordinul 3.048/2022 privind modificarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.712/1.721/2018

publicat in M.Of. 147 din 14-feb-2022

Decizia 878/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 147 din 14-feb-2022

Decizia 820/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 147 din 14-feb-2022

Decizia 808/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 147 din 14-feb-2022