Rasfoire documente

Hotarirea 199/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de paşapoarte

publicat in M.Of. 146 din 14-feb-2022

Hotarirea 198/2022 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 146 din 14-feb-2022

Hotarirea 197/2022 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 146 din 14-feb-2022

Hotarirea 196/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

publicat in M.Of. 146 din 14-feb-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

publicat in M.Of. 146 din 14-feb-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală

publicat in M.Of. 146 din 14-feb-2022

Hotarirea 195/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, şi a Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

publicat in M.Of. 146 din 14-feb-2022