Rasfoire documente

Hotarirea 194/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

publicat in M.Of. 145 din 11-feb-2022

Hotarirea 193/2022 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, instituţiei prefectului din judeţele Argeş, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Mureş, Olt, Suceava, Teleorman, Timiş şi municipiul Bucureşti pentru organizarea activităţii de vaccinare a populaţiei împotriva COVID-19, pentru organizarea triajului epidemiologic al pacienţilor, precum şi pentru decontaminarea personalului medico-sanitar şi auxiliar din unităţile spitaliceşti

publicat in M.Of. 145 din 11-feb-2022

Decizia 652/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 alin. (2) lit. d) şi ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 145 din 11-feb-2022

Decizia 651/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 fraza a doua din Codul de procedură penală din 1968

publicat in M.Of. 145 din 11-feb-2022