Rasfoire documente

Ordinul 257/2022 pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2022

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022

Ordinul 172/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022

Decizia 135/2022 pentru numirea domnului Mihail-Silviu Pocora în funcţia de vicepreşedinte la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022

Decizia 134/2022 pentru numirea domnului Ciprian-Adrian Florescu în funcţia de vicepreşedinte la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022

Decizia 133/2022 privind numirea doamnei Violeta Tudorie în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022

Decizia 132/2022 privind eliberarea domnului Mihai Petre din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022

Decizia 131/2022 pentru numirea doamnei Carmen Moraru în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022

Decizia 130/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen Moraru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022

Decizia 737/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul ei, precum şi a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022

Decizia 688/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2022