Rasfoire documente

Ordinul 3.080/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Decizia 75/2022 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj ADAMAS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Ordinul 243/2022 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Ordinul 113/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Ordinul 103/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind testarea medicală şi pentru stabilirea prezenţei unor substanţe psihoactive a personalului aeronautic navigant

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Ordinul 102/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Ordinul 5.720/2021 privind neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ ''primar'', ''gimnazial'', ''profesional'', domeniul ''electric'', calificarea profesională ''electrician constructor'', ''liceal'', filiera ''teoretică'', profilul ''real'', specializarea ''ştiinţe ale naturii'', ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificarea profesională ''asistent medical generalist'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Adventist ''Ştefan Demetrescu'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Ordinul 165/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Decizia 712/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022