Rasfoire documente

Ordinul 165/2022 privind aprobarea derogării pentru unele specii de păsări

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Procedura din 2022 privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Ordinul 98/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Hotarirea 170/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Hotarirea 169/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Hotarirea 168/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Hotarirea 164/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Ţara Bârsei'' al Judeţului Braşov ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din acesta, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Hotarirea 163/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0849 Sinaia

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Hotarirea 162/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sibiu, Braşov, Constanţa, Dolj, Gorj, Buzău, Arad, Caraş-Severin, Timiş, Maramureş, Alba, Harghita, Ilfov şi Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Hotarirea 161/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Hotarirea 160/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022

Hotarirea 159/2022 privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2022