Rasfoire documente

Legea 4/2022 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Protocol din 2020 de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Decretul 13/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 1.294/2021 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - ''ISPIF'' Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 1/2022 privind eliberarea doamnei Lungu Tudoriţa din funcţia de prefect al judeţului Bacău

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 2/2022 privind eliberarea domnului Roşca Nicuşor din funcţia de prefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 3/2022 privind eliberarea domnului Grigoraş Marian din funcţia de prefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 4/2022 privind eliberarea domnului Zamfir Daniel-Tudorel din funcţia de prefect al judeţului Ilfov

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 5/2022 privind eliberarea domnului Sirop Flavius-Adrian din funcţia de subprefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 6/2022 privind numirea domnului Bogdănel Lucian-Gabriel în funcţia de prefect al judeţului Bacău

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 7/2022 privind numirea doamnei Barbu Gheorghiţa-Daniela în funcţia de prefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 8/2022 privind numirea domnului Marin Constantin în funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 9/2022 privind numirea domnului Cojocaru Petru-Bogdan în funcţia de prefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 10/2022 privind numirea doamnei Neculae Simona în funcţia de prefect al judeţului Ilfov

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 11/2022 privind numirea doamnei Lungu Tudoriţa în funcţia de subprefect al judeţului Bacău

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 12/2022 privind numirea domnului Pavel Emilian în funcţia de subprefect al judeţului Bihor

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 13/2022 privind numirea domnului Patraşcu Lucian în funcţia de subprefect al judeţului Braşov

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 14/2022 privind numirea domnului Cucu Sebastian în funcţia de subprefect al judeţului Covasna

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 15/2022 privind numirea doamnei Popescu Mariana-Venera în funcţia de subprefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 16/2022 privind numirea domnului Roşca Nicuşor în funcţia de subprefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 17/2022 privind numirea domnului Grigoraş Marian în funcţia de subprefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 18/2022 privind numirea domnului Ojog Costin-Alexandru în funcţia de subprefect al judeţului Ilfov

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 19/2022 privind numirea domnului Floreanu Cosmin în funcţia de subprefect al judeţului Olt

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 20/2022 privind numirea doamnei Călin Florentina în funcţia de subprefect al judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Ordinul 194/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022