Rasfoire documente

Ordinul 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 ''Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit'' şi 207 ''Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi''

publicat in M.Of. 138 din 10-feb-2022

Ordinul 69/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive

publicat in M.Of. 138 din 10-feb-2022

Hotarirea 154/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 138 din 10-feb-2022

Decizia 827/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

publicat in M.Of. 138 din 10-feb-2022

Decizia 804/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a dispoziţiilor art. 169^2 alin. (1) din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 138 din 10-feb-2022