Rasfoire documente

Ordinul 265/2022 pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 122 din 07-feb-2022

Decizia 74/2022 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj TOMASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 122 din 07-feb-2022

Decizia 3.059/2020 [R] privind soluţionarea recursului împotriva Sentinţei nr. 4.756 din 6 decembrie 2017, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

publicat in M.Of. 122 din 07-feb-2022

Sentinta civila 4.756/2017 [A] privind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal având ca obiect ''anulare act administrativ - ORD 2.632/08/11/2016''

publicat in M.Of. 122 din 07-feb-2022

Incheiere din 2017 privind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal având ca obiect ''anulare act administrativ - ORD 2.632/08/11/2016''

publicat in M.Of. 122 din 07-feb-2022

Ordinul 2.532/2022 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casa Veronica Micle, situat la adresa poştală str. Asachi Gheorghe 14, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având codul LMI IS-II-m-B-03714

publicat in M.Of. 122 din 07-feb-2022

Decizia 681/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011

publicat in M.Of. 122 din 07-feb-2022