Rasfoire documente

Ordinul 77/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2022

Ordinul 304/2022 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2022

Decizia 806/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999, şi ale art. 517 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2022

Decizia 324/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ale art. 519 şi ale art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2022

Decretul 164/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2022

Decretul 163/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2022

Decretul 162/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2022

Decretul 161/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2022