Rasfoire documente

Decizia 59/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind dispoziţiile prevăzute de art. 41 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale art. 62 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1130 din 23-noi-2022

Ordinul 469/2022 pentru stabilirea criteriilor în vederea încheierii unor acorduri sau protocoale privind acordarea excepţiilor de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională, precum şi modalitatea de aplicare a acestora

publicat in M.Of. 1130 din 23-noi-2022

Decretul 1.336/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 1130 din 23-noi-2022

Legea 325/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 1130 din 23-noi-2022

Decretul 1.334/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1130 din 23-noi-2022

Legea 323/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1130 din 23-noi-2022

Decretul 1.333/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 1130 din 23-noi-2022

Legea 322/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 1130 din 23-noi-2022