Rasfoire documente

Strategie din 2022 naţională de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi privind activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea conducătorilor auto

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Ordinul 2.254/2022 pentru aprobarea strategiei naţionale de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi privind activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea conducătorilor auto, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Decizia 538/2022 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Maria Gheorghe, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Hotarirea 1.413/2022 privind recunoaşterea Fundaţiei Ţiriac ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Hotarirea 1.407/2022 privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit ''Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forţei de Jandarmerie Europeană'', care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 14-16 decembrie 2022

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Hotarirea 1.400/2022 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - TALIS 2024

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Hotarirea 1.399/2022 pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2025 ''Designing Future Society for Our Lives'', Osaka, Kansai, Japonia

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Hotarirea 1.391/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire cămin studenţesc - Universitatea din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, municipiul Bucureşti''

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Hotarirea 1.387/2022 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Hotarirea 1.385/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Hotarirea 1.372/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Bacău-Paşcani'', aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Decretul 1.335/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022

Legea 324/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

publicat in M.Of. 1129 din 23-noi-2022