Rasfoire documente

Ordinul 2.128/2022 privind aprobarea metodologiei şi a raportului de evaluare medicală şi psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Metodologie din 2022 de evaluare psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Metodologie din 2022 de evaluare medicală a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Ordinul 3.474/2022 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru beneficiarii preselectaţi în cadrul apelului de proiecte competitiv - cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă şi investiţia specifică: I2.2 - Echipamente şi aparatură medicală, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Metodologie din 2022 de evaluare psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Metodologie din 2022 de evaluare medicală a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Ordinul 3.423/2022 privind aprobarea metodologiei şi a raportului de evaluare medicală şi psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Hotarirea 1.395/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Reşiţa, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, precum şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022