Rasfoire documente

Ordinul 6.021/2022 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022

Ordinul 391/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022

Ordinul 390/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022

Hotarirea 1.396/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 315

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022

Hotarirea 1.394/2022 privind actualizarea codului de clasificare, denumirii, descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar ale bunului cu numărul de inventar MF 145466, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022

Hotarirea 1.390/2022 privind actualizarea caracteristicilor tehnice, valorii de inventar şi a adresei poştale pentru imobilul identificat cu nr. MF 26692, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestuia în cartea funciară

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022

Hotarirea 1.382/2022 privind modificarea descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G.K. Constantinescu'', precum şi trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G.K. Constantinescu'', din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022

Hotarirea 1.377/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 370

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022

Hotarirea 1.376/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex''- S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022

Hotarirea 1.375/2022 privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil-construcţie situat în judeţul Bihor, aflat în domeniul public al statului, şi înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1124 din 22-noi-2022