Rasfoire documente

Hotarirea 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile - Republicată

publicat in M.Of. 1120 din 21-noi-2022

Decizia 58/2022 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 1120 din 21-noi-2022

Decizia 53/2022 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept referitoare la încadrarea juridică a folosirii fără drept a unui card bancar, în modalitatea contactless, la un terminal POS, pentru achitarea unor produse

publicat in M.Of. 1120 din 21-noi-2022

Ordinul 3.431/2022 privind aprobarea detalierii pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti a numărului total de paturi, pe anul 2022, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

publicat in M.Of. 1120 din 21-noi-2022

Ordinul 456/2022 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională

publicat in M.Of. 1120 din 21-noi-2022