Rasfoire documente

Decretul 1.290/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Ordinul 4.079/2022 privind aprobarea modelului cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Ordinul 6/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET-România şi a termenului prevăzut la art. 36 alin. (1) din anexa nr. I la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2022 privind regulile de sistem ale TARGET-România

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Ordinul 2.806/2022 privind aprobarea modelului cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Ordinul 166/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 4/2016 pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Ordonanta urgenta 162/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Decizia 377/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (4) şi ale art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Decretul 1.311/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Decretul 1.310/2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Decretul 1.309/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Decretul 1.308/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Decretul 1.307/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Decretul 1.306/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Decretul 1.305/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Decretul 1.304/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022

Legea 310/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

publicat in M.Of. 1117 din 18-noi-2022