Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 159/2022 pentru modificarea şi completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022

Ordonanta urgenta 158/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022

Ordonanta urgenta 157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022

Decretul 1.298/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022

Decretul 1.297/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022

Decretul 1.296/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022

Decretul 1.295/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022

Decretul 1.294/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022

Decretul 1.293/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022

Hotarirea 161/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea din 2022 a punerii în aplicare a politicilor de mediu - Schimbarea direcţiei prin asigurarea respectării normelor de mediu - COM(2022) 438 final

publicat in M.Of. 1111 din 17-noi-2022