Rasfoire documente

Hotarirea 16/2022 privind radierea Societăţii FINBIZ INVESTIŢII IFN - S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 1108 din 17-noi-2022

Ordinul 2802/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor şi capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic

publicat in M.Of. 1108 din 17-noi-2022

Acord din 2022 între Organizaţia Naţiunilor Unite, reprezentată de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, şi Guvernul României cu privire la cea de-a patra reuniune a Procesului intersesional de negociere a Abordării strategice a managementului internaţional al substanţelor chimice şi de gestionare a produselor chimice şi deşeurilor după anul 2020

publicat in M.Of. 1108 din 17-noi-2022

Hotarirea 1.374/2022 privind aprobarea Acordului dintre Organizaţia Naţiunilor Unite, reprezentată de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, şi Guvernul României cu privire la cea de-a patra reuniune a Procesului intersesional de negociere a Abordării strategice a managementului internaţional al substanţelor chimice şi de gestionare a produselor chimice şi deşeurilor după anul 2020, semnat la Nairobi la 6 iulie 2022 şi la Bucureşti la 24 august 2022

publicat in M.Of. 1108 din 17-noi-2022