Rasfoire documente

Ordinul 266/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

publicat in M.Of. 116 din 04-feb-2022

Ordinul 254/2022 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 116 din 04-feb-2022

Ordinul 24/2022 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2021-30 septembrie 2021 determinate la plată şi nedecontate în anul 2021 de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 116 din 04-feb-2022

Hotarirea 165/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

publicat in M.Of. 116 din 04-feb-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

publicat in M.Of. 116 din 04-feb-2022

Hotarirea 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

publicat in M.Of. 116 din 04-feb-2022

Hotarirea 133/2022 privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea

publicat in M.Of. 116 din 04-feb-2022