Rasfoire documente

Ordinul 118/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2022

publicat in M.Of. 115 din 04-feb-2022

Ordinul 115/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 115 din 04-feb-2022

Ordinul 109/2022 pentru prelungirea duratei titlului de parc industrial acordat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 94/2018 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Industrial Park Işalniţa - S.R.L.

publicat in M.Of. 115 din 04-feb-2022

Hotarirea 157/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni''

publicat in M.Of. 115 din 04-feb-2022

Hotarirea 156/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reparaţii capitale clădiri, reconfigurarea funcţiunilor, extindere şi dotări cu echipamente în cadrul Secţiei de recuperare neuropsihomotorie a copiilor - Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol''

publicat in M.Of. 115 din 04-feb-2022

Hotarirea 153/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)'', judeţul Prahova

publicat in M.Of. 115 din 04-feb-2022

Hotarirea 152/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Realizare pasaj rutier intersecţia DN 1 cu Bulevardul Republicii (Sinaia Sud)'', judeţul Prahova

publicat in M.Of. 115 din 04-feb-2022

Decizia 807/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. jj) şi ale art. 536 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 115 din 04-feb-2022