Rasfoire documente

Decizia 292/2022 [R] cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II pct. 1 [cu referire la art. 79^1 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară] şi ale art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 1037 din 25-oct-2022

Ordonanta urgenta 141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 1037 din 25-oct-2022

Hotarirea 1.292/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire stadion «Gheorghe Hagi», Str. Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa''

publicat in M.Of. 1037 din 25-oct-2022

Hotarirea 1.305/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru comuna Roşia Montană, judeţul Alba

publicat in M.Of. 1037 din 25-oct-2022

Decizia 513/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Paul Dobrin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 1037 din 25-oct-2022

Ordinul 1.842/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor'' utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

publicat in M.Of. 1037 din 25-oct-2022

Ordinul 1.843/2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei

publicat in M.Of. 1037 din 25-oct-2022

Procedura din 2022 privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanţiei

publicat in M.Of. 1037 din 25-oct-2022