Rasfoire documente

Ordinul 323/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană

publicat in M.Of. 1036 din 25-oct-2022

Ordinul 324/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană

publicat in M.Of. 1036 din 25-oct-2022

Ordinul 325/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

publicat in M.Of. 1036 din 25-oct-2022

Ordinul 2.224/2022 privind modificarea Metodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020

publicat in M.Of. 1036 din 25-oct-2022

Ordinul 3.273/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 1036 din 25-oct-2022

Regulamentul 11/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 1036 din 25-oct-2022

Ordinul 2.682/2022 privind modificareaMetodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020

publicat in M.Of. 1036 din 25-oct-2022