Rasfoire documente

Ordinul 5.082/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Happy Stars'' din comuna Scobinţi, satul Zagavia, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022

Hotarirea 1.236/2022 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii din România în calitate de beneficiar principal al grantului Planul naţional de redresare şi rezilienţă pentru România, semnat la Bucureşti şi Copenhaga la 10 iunie 2022, a Amendamentului nr. 1 la Memorandumul de înţelegere, semnat la Bucureşti şi Copenhaga la 1 august 2022, şi a Amendamentului nr. 2 la Memorandumul de înţelegere, semnat la Bucureşti şi Copenhaga la 22 septembrie 2022

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022

Acord din 2022 de asistenţă tehnică dintre Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Guvernul României reprezentat de Ministerul Sănătăţii în calitate de beneficiar principal (BP) al grantului Planul naţional de redresare şi rezilienţă pentru România (denumit în continuare BP)

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022

Amendamentul 1/2022 la Memorandumul de înţelegere între Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Biroul Regional pentru Europa şi Ministerul Sănătăţii din România în calitate de beneficiar principal (BP) al grantului Planul naţional de redresare şi rezilienţă pentru România

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022

Amendamentul 2/2022 la Memorandumul de înţelegere dintre Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Biroul Regional pentru Europa şi Ministerul Sănătăţii din România în calitate de beneficiar principal (BP) al grantului Planul naţional de redresare şi rezilienţă pentru România

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022

Decizia 512/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lăcrămioara Poduţ-Florian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022

Ordinul 2.159/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022

Ordinul 4.744/C/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, poliţiştilor de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţilor militari

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022

Ordinul 3.918/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022

Ordinul 2.021/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 1035 din 25-oct-2022