Rasfoire documente

Hotarirea 1.254/2022 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Hotarirea 1.255/2022 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Hotarirea 1.256/2022 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea în domeniul public al oraşului Bălceşti, judeţul Vâlcea, şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Hotarirea 1.257/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 325

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Hotarirea 1.258/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 425

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Hotarirea 1.259/2022 pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Hotarirea 1.260/2022 privind închirierea unei părţi din imobilul 2817 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Hotarirea 1.263/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Ordinul 2.676/2022 privind repartizarea şi actualizarea sumelor pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Ordinul 3.262/2022 pentru aprobarea organizării şi funcţionării unui program-pilot de vaccinare a populaţiei împotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022

Decizia 37/2022 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Dacă persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 1 din Codul penal de la 1968, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul penal actual sau ale art. 175 alin. (2) din Codul penal actual''

publicat in M.Of. 1031 din 24-oct-2022