Rasfoire documente

Hotarirea 1.271/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''HORUS''

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Hotarirea 1.272/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Hotarirea 1.274/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Hotarirea 1.275/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Hotarirea 1.281/2022 pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Hotarirea 1.282/2022 privind aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2022, şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Ordinul 3.194/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Ordinul 4.746/C/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20, 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, poliţiştilor de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Ordinul 6.067/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.498/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Lucian Blaga'' din Sibiu în vederea organizării programelor de studii

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Ordinul 130/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022

Hotarirea 1.267/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200-km 86+601'', judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 1022 din 20-oct-2022