Rasfoire documente

Ordinul 59/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Ordinul 9.504/2021 privind aprobarea modelelor de documente utilizate pentru stabilirea şi transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene în sistemul pensiilor militare de stat

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Ordinul 175/2021 privind aprobarea modelelor de documente utilizate pentru stabilirea şi transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene în sistemul pensiilor militare de stat

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Ordinul 106/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2022

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Ordinul 94/2022 privind obligaţiile fiscale şi bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Ordinul 79/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Ordinul M.213/2021 privind aprobarea modelelor de documente utilizate pentru stabilirea şi transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene în sistemul pensiilor militare de stat

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Decizia 112/2022 privind numirea domnului Octavian-Daniel Chelemen în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Decizia 111/2022 privind revocarea doamnei Maria Mareş din calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Decizia 110/2022 pentru numirea domnului Gabriel Teodosie Marinov în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Decizia 109/2022 pentru revocarea doamnei Atena-Adriana Groza din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Hotarirea 144/2022 privind aprobarea specificaţiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Hotarirea 143/2022 privind forma şi conţinutul instrumentarului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022

Decizia 617/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse la nr. crt. 1-12 din capitolul II ''Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor'' din anexa nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 38 alin. (6) din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 102 din 01-feb-2022