Rasfoire documente

Hotarirea 71/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1019 din 19-oct-2022

Decretul 1.206/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1019 din 19-oct-2022

Decretul 1.207/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1019 din 19-oct-2022

Decretul 1.208/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1019 din 19-oct-2022

Decretul 1.209/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1019 din 19-oct-2022

Hotarirea 1.270/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 1019 din 19-oct-2022

Ordinul 129/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate

publicat in M.Of. 1019 din 19-oct-2022

Norme Metodologice din 2022 privind recunoaşterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate

publicat in M.Of. 1019 din 19-oct-2022