Rasfoire documente

Decizia 307/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Decizia 311/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. b) raportate la cele ale art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Ordinul 4.868/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Şimian, satul Şimian, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Ordinul 4.901/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Goodstart'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Ordinul 5.191/2022 privind extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Children's Joy Land'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Ordinul 5.194/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic ''Onisifor Ghibu'' din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Ordinul 5.197/2022 pentru schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Avangarde Kids'' din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Ordinul 5.442/2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Ordinul 5.443/2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022

Regulamentul 16/2022 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital

publicat in M.Of. 1018 din 19-oct-2022