Rasfoire documente

Decizia 330/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022

Decizia 360/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022

Decizia 309/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022

Ordinul 316/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii ZYX Poarta Albă din judeţul Constanţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022

Ordinul 1.597/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea CENTRUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TURISTIC - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022

Ordinul 5.201/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Camigo'' din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022

Ordinul 5.205/2022 pentru mărirea capacităţii de şcolarizare a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Karin's Kids Academy Băneasa din municipiul Bucureşti, sectorul 1

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022

Hotarirea 135/2022 pentru modificarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022

Ordinul 3.881/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea CENTRUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TURISTIC - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022

Ordinul 1.937/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea CENTRUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TURISTIC - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 1017 din 19-oct-2022