Rasfoire documente

Decretul 1.198/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decretul 1.199/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decretul 1.200/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decretul 1.201/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decretul 1.202/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decretul 1.203/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decretul 1.204/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decizia 506/2022 pentru numirea domnului Marian Chivu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decizia 507/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Melinda-Cecilia Aczel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decizia 508/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decizia 509/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Damian Florea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Decizia 510/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dumitru Jeacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Ordinul 1.704/2022 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022

Ordinul 1.705/2022 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

publicat in M.Of. 1012 din 18-oct-2022