Rasfoire documente

Hotarirea 1.231/2022 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei suprafeţe de teren de 10,2234 ha aflată în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a restituirii acesteia către persoane îndreptăţite, precum şi trecerea unei suprafeţe de 5,094 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Hotarirea 1.232/2022 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Hotarirea 1.233/2022 privind declasificarea Hotărârii Guvernului nr. S-639/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Hotarirea S-639/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Ordinul 155/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile domeniului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Ordinul 4.897/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Tărâmul Copiilor - S.R.L. din municipiul Bucureşti, sectorul 1, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit Zkids din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Ordinul 5.080/2022 pentru extinderea activităţii de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Planeta Copiilor II'' din comuna Chiajna, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Ordinul 5.299/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Mihai Eminescu'' Ipoteşti din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, pentru nivelul de învăţământ ''preşcolar'', forma de învăţământ ''program prelungit''

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Ordinul 5.303/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Monteso'' din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională Baia Mare din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Ordinul 5.311/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Junior'' din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022

Ordinul 5/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 1005 din 18-oct-2022