Rasfoire documente

Decretul 1.197/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1004 din 17-oct-2022

Rectificare din 2022 în Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 3.265/21.453/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 octombrie 2022

publicat in M.Of. 1004 din 17-oct-2022

Decretul 1.195/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1004 din 17-oct-2022

Decretul 1.196/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1004 din 17-oct-2022

Hotarirea 1.246/2022 privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria'', pentru unităţile administrativ-teritoriale Simeria, Deva, Veţel, Brănişca, Ilia, Gurasada, Burjuc şi Zam, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 1004 din 17-oct-2022

Hotarirea 1.249/2022 privind unele măsuri referitoare la mutarea temporară a arhivei fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie

publicat in M.Of. 1004 din 17-oct-2022

Hotarirea 1.251/2022 pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 1004 din 17-oct-2022