Rasfoire documente

Ordinul 5.260/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade'' din municipiul Târgu Mureş pentru Colegiul UMFST ''George Emil Palade'' şi Liceul UMFST ''George Emil Palade'' din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 1094 din 14-noi-2022

Ordinul 2.847/2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru evaluarea efectivelor unor specii de faună cinegetică admise la vânătoare şi pentru reglementarea modului de stabilire a cotelor de recoltă pentru acestea

publicat in M.Of. 1094 din 14-noi-2022

Ordinul 1.905/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale

publicat in M.Of. 1094 din 14-noi-2022

Ordinul 336/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.497/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Pietrele-Sam II din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 1094 din 14-noi-2022

Hotarirea 1.373/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

publicat in M.Of. 1094 din 14-noi-2022

Hotarirea 1.353/2022 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Agăş, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 1094 din 14-noi-2022

Hotarirea 159/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru energia solară - COM (2022) 221 final

publicat in M.Of. 1094 din 14-noi-2022

Hotarirea 158/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - ''Să economisim gaz pentru siguranţă la iarnă'' - COM (2022) 360 final

publicat in M.Of. 1094 din 14-noi-2022

Hotarirea 157/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - REPowerEU Plan - COM (2022) 230 final

publicat in M.Of. 1094 din 14-noi-2022