Rasfoire documente

Actul din 2022 Mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică

publicat in M.Of. 1091 din 11-noi-2022

Circulara 36/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Constantin Ionete

publicat in M.Of. 1091 din 11-noi-2022

Decizia 21/2022 [A] privind admiterea recursului în interesul legii referitoar la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 454 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1091 din 11-noi-2022

Ordinul 1.421/2022 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.081/2022 privind înfiinţarea Comitetului consultativ pentru asistenţă privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare

publicat in M.Of. 1091 din 11-noi-2022

Ordonanta urgenta 153/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

publicat in M.Of. 1091 din 11-noi-2022

Ordonanta urgenta 152/2022 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 1091 din 11-noi-2022