Rasfoire documente

Decizia 49/2022 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept: se poate considera faptul că prevederea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, derogă de la prevederile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul că, în ipoteza formulării unei plângeri contravenţionale, petentul nu are posibilitatea de a-şi modifica cererea de chemare în judecată, inclusiv prin formularea unor motive noi de nelegalitate/netemeinicie a procesului-verbal, ulterior expirării termenului de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenţie?

publicat in M.Of. 1089 din 11-noi-2022

Hotarirea 15/2022 privind radierea Societăţii OCAZIA I.F.N. - S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 1089 din 11-noi-2022

Procedura din 2022 privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru minorii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1089 din 11-noi-2022

Metodologie din 2022 privind şcolarizarea şi organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru minorii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1089 din 11-noi-2022

Ordinul 6.127/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind şcolarizarea şi organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi a Procedurii privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru minorii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1089 din 11-noi-2022

Ordinul 5.300/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Nicolae Bălcescu'' - structura Grădiniţa ''Luceafărul'' din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 1089 din 11-noi-2022

Hotarirea 1.342/2022 privind aprobarea Planului de reorganizare/restructurare al Societăţii Carfil - S.A.

publicat in M.Of. 1089 din 11-noi-2022