Rasfoire documente

Ordinul 337/2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 3.236/2002 a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Păuliş-Hada, judeţul Arad, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 557/2003

publicat in M.Of. 1082 din 09-noi-2022

Decizia 527/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Frenţiu Grigore a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1082 din 09-noi-2022

Decizia 526/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Dumbravă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov

publicat in M.Of. 1082 din 09-noi-2022

Decizia 525/2022 pentru numirea domnului Petrică Lucian Rusu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 1082 din 09-noi-2022

Decizia 524/2022 pentru eliberarea domnului Bogdan Cătălin Ghelbere din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 1082 din 09-noi-2022

Hotarirea 1.356/2022 privind modificarea codului de clasificaţie, a denumirii, a descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 1082 din 09-noi-2022

Hotarirea 1.354/2022 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1082 din 09-noi-2022

Decizia 388/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 58 lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 1082 din 09-noi-2022

Decizia 376/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) a patra liniuţă din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 1082 din 09-noi-2022