Rasfoire documente

Decretul 1.240/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Decretul 1.239/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Decizia 446/2022 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4, referitoare la introducerea art. 254^2, din Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Hotarirea 1.347/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Ordinul 1.376/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Ordinul 3.322/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Ordinul 3.934/2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Rectificare din 2022 în cuprinsul Ghidului de finanţare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.595/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 19 octombrie 2022

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Ordinul 3.997/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Ordinul 2.016/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Ordinul 154/2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Ordinul 720/2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Ordinul 6.428/2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022

Ordinul 909/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 1070 din 04-noi-2022