Rasfoire documente

Hotarirea 146/2022 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 107 din 02-feb-2022

Decretul 145/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 107 din 02-feb-2022

Hotarirea 6/2022 pentru desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant în Consiliul de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 107 din 02-feb-2022

Hotarirea 5/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un plan de implementare strategic pentru conturarea unui set de acţiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi - COM(2021) 560

publicat in M.Of. 107 din 02-feb-2022

Hotarirea 4/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 107 din 02-feb-2022

Hotarirea 3/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 107 din 02-feb-2022

Hotarirea 2/2022 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 107 din 02-feb-2022

Hotarirea 9/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 107 din 02-feb-2022