Rasfoire documente

Decizia 370/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 1069 din 03-noi-2022

Hotarirea 1.330/2022 pentru actualizarea valorii de inventar şi a elementelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Urlaţi, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 1069 din 03-noi-2022

Hotarirea 1.343/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ''Rasirom'', aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 1069 din 03-noi-2022

Hotarirea 1.346/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 1069 din 03-noi-2022

Hotarirea 1.349/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement

publicat in M.Of. 1069 din 03-noi-2022

Hotarirea 1.352/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2022 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

publicat in M.Of. 1069 din 03-noi-2022

Ordinul 3295/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. 2.905/6.074/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 1069 din 03-noi-2022

Ordinul 20.898/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie

publicat in M.Of. 1069 din 03-noi-2022

Ordinul 6.192/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. 2.905/6.074/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 1069 din 03-noi-2022