Rasfoire documente

Legea 290/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Decretul 1.234/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Legea 291/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Decretul 1.235/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Legea 292/2022 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Decretul 1.236/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Decretul 1.237/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Hotarirea 1.328/2022 privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aprobarea transmiterii, din domeniul public al statului român şi administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi în domeniul public al municipiului Iaşi, a unui imobil

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Hotarirea 1.332/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Sport Club Municipal Deva, şi trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Deva

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Hotarirea 1.335/2022 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, şi transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Cavnic, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Decizia 518/2022 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Ruana Florina Ceauşescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Hotarirea 82/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 74/2014 privind aprobarea formularelor pentru raportarea anuală a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022

Hotarirea 83/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

publicat in M.Of. 1067 din 03-noi-2022