Rasfoire documente

Ordinul 4/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 143/2020 privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate a producătorilor de gaze naturale a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2022

Ordinul 213/2022 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2022

Decizia 115/2022 privind conducerea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile de către doamna Maria Mădălina Turza, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2022

Hotarirea 140/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2022

Hotarirea 139/2022 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2022

Decizia 690/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160 alin. (10) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2022

Decizia 689/2021 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 494 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2022

Decizia 618/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (4) şi (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 106 din 02-feb-2022